Idź do
Zapraszamy nauczycieli z Podkarpacia do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 09–10.05.2024 r. na następujące tematy:
  • Funkcjonowanie ekosystemów wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk - jego tworzenie i funkcjonowanie oraz właściwości gleb torfowych – zajęcia edukacyjne na torfowisku w Tarnawie Wyżnej i na ścieżce przyrodniczo-historycznej Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny, wraz z odkrywkami glebowymi i rozpoznawaniem roślin. Prowadzenie zajęć: dr Mateusz Stolarczyk – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dr inż. Stanisław Kucharzyk – Bieszczadzki Park Narodowy
  • Obserwacja gwiezdnego nieba, znaczenia energii słonecznej dla życia oraz zdrowia ludzi i przyrody, problematyka zanieczyszczenia sztucznym światłem –Punkt obserwacji gwiezdnego nieba „Ryś” w Tarnawie. Prowadzenie zajęć – Pavol Duris: 
  • Porosty – charakterystyka, rozpoznawanie i różnorodność, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowych zdolności adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Zajęcia edukacyjne na projektowanej ścieżce przyrodniczo-historycznej „Caryńskie”, prowadzenie: dr hab. prof. UKEN – Robert Kościelniak. 
Warsztaty organizowane są w oparciu o Terenową Stację Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem oraz ścieżki przyrodnicze. Rozpoczęcie zaplanowane jest w czwartek o godz. 12.00, a zakończenie w piątek ok. godz. 15.30. Szczegółowe informacje znajdują się w programie i karcie zgłoszenia. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach mających na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli wystawione przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty realizowane są z projektu pn. „Energia słoneczna dla Człowieka i dla Przyrody w ramach edukacji ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.