Idź do

Wstęp Deklaracji

Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). - Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bdpn.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.12.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treść niedostępna

1. Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Dokumenty pochodzą z innych źródeł
3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 30.12.2023 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dyrektor: dr Ryszard Prędki,

Zastępca Dyrektora: dr inż. Stanisław Kucharzyk,
Zastępca Dyrektora: dr Grażyna Holly,
Zastępca Dyrektora: dr Przemysław Wasiak.

adres: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

telefon: (13) 461-06-10
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl
strona internetowa: bdpn.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: Skrytka /BdPN/skrytka na platformie ePUAP.
godziny urzędowania: pon. – pt. godz. 7.30 - 15.30.
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Grażyna Holly , e-mail gholly@bdpn.pl , telefon +48 13 461 1091

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

  1. Przy budynku znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Do wejścia do siedziby prowadzą schody.
  3. Istnieje możliwość dojazdu do schodów prowadzących do wejścia do budynku.
  4. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
  6. W budynku brak jest urządzeń i innych rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
  7. Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.
  8. Wprowadzono zmiany w organizacji działalności Bieszczadzkiego Parku Narodowego celem zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami:

a) wsparcie ze strony pracowników parku osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) możliwość (po uprzednim uzgodnieniu) obsługi interesantów w obiekcie z dostępnością architektoniczną, znajdującym się w sąsiedztwie siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod adresem: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem.

c) wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego,
korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.