Idź do

Edukacja ponad granicami

Bieszczadzki Park Narodowy wspólnie z Parkiem Narodowym „Połoniny” ze Słowacji opracował ofertę edukacyjną dla odwiedzających tę część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” w ramach mikroprojektu pn.: "Świat przyrody i kultury Karpat Wschodnich - wspólna promocja - lepsza ochrona". Ma ona na celu przybliżenie walorów przyrodniczych i kulturowych parków położonych po obu stronach głównego grzbietu Karpat Wschodnich.

Oferta edukacyjna zawiera opisy zaplecza edukacyjnego i turystycznego, przebiegi szlaków transgranicznych, opisy atrakcji oraz multimedia przybliżające przyrodę oraz stanowiące pomoc w planowaniu transgranicznych wycieczek. Powstał również film edukacyjny o obydwu parkach narodowych w polskiej i słowackiej wersji językowej.

Z myślą o najmłodszych, w ofercie edukacyjnej znalazła się ilustrowana książeczka (pdf), której bohaterami są ryś Pędzelek z Bieszczadzkiego PN i wilczek Nosek, mieszkaniec Parku Narodowego Połoniny.