Idź do

1. Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki – Smerek”

Prowadzi wzdłuż żółtego szlaku z Suchych Rzek na Przełęcz Orłowicza, a następnie czerwonym szlakiem na szczyt Smereka (przystanki 1-20). Na Smerek można również wejść odcinkiem ścieżki prowadzącym z Kalnicy wzdłuż czerwonego szlaku (przystanki 1A-8A). Symbolem ścieżki jest jodła pospolita, która występuje tutaj liczniej niż w innych częściach Parku.

2. Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”

Prowadzi wzdłuż czerwonego szlaku od Berehów Górnych do Przełęczy Orłowicza, a następnie wzdłuż żółtego szlaku do Wetliny- Stare Sioło (przystanki 1-24). Na Połoninę Wetlińską można również wejść z Przełęczy Wyżnej wzdłuż żółtego szlaku (przystanki 1A-7A) oraz z kempingu „Górna Wetlinka” wzdłuż czarnego szlaku (przystanki 1B-3B).

Symbolem ścieżki jest pełnik alpejski – rzadka wschodniokarpacka roślina ziołorośli połoninowych.

3. Ścieżka dendrologiczno-historyczna „Berehy Górne”

Ścieżka przebiega przez nieistniejącą wieś Berehy Górne, od Przełęczy Wyżniańskiej do Przełęczy Wyżnej (nad Berehami) (przystanki 1-18).

Wędrujemy poza szlakami, dawną drogą bojkowską, pastwiskami i lasem, poszukując śladów historii, które w krajobrazie utrwaliła przyroda.

Symbolem ścieżki jest dzika jabłoń – pozostałość po Bojkowskich sadach.

4. Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”

Prowadzi wzdłuż niebieskiego szlaku z Ustrzyk Górnych na Wielką Rawkę, a następnie wzdłuż żółtym szlakiem na Małą Rawkę, skąd szlakiem zielonym można zejść na Przełęcz Wyżniańską (przystanki 1-46) lub zielonym szlakiem przez Dział do Wetliny (przystanki 34A-43A).

Symbolem ścieżki jest jarzębina, która tworzy na Rwakach subalpejskie zbiorowiska zaroślowe.

5. Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”

Ścieżka biegnie szlakiem czerwonym z Ustrzyk Górnych przez Połoninę Caryńską do Berehów Górnych (przystanki 1-27). Można też zejść szlakiem zielonym na Przełęcz Wyżniańską (przystanki 17A-24A) lub szlakiem zielonym i żółtym do Bereżek (przystanki 15B-24B). Zapoznaje nas z piętrowym układem roślinności, umożliwiając jednocześnie podziwianie rozległych panoram ze szczytu.

Symbolem ścieżki jest buk zwyczajny, najbardziej rozpowszechnione drzewo w Bieszczadach.

6. Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne-Wołosate”

Ścieżka została wyznakowana poza szlakami turystycznymi, doliną potoku Wołosatka- z Ustrzyk Górnych do torfowiska „Wołosate” (przystanki 1-19).

Początkowo biegnie wzdłuż potoku, a następnie łąkami po lewej stronie drogi prowadzącej do Wołosatego.

Symbolem ścieżki jest salamandra plamista – płaz ogoniasty występujący w wilgotnych siedliskach.

7. Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne- Szeroki Wierch”

Ścieżka rozpoczyna się w Ustrzykach Górnych, u wylotu doliny Terebowica, i wiedzie czerwonym szlakiem na połoninę Szerokiego Wierchu (przystanki 1-26). Kończy się na przełęczy pod Tarnicą, dołączając do ścieżki historyczno- przyrodniczej „Wołosate – Tarnica”.

Symbolem ścieżki jest śnieżyca wiosenna, która na wiosnę obficie kwitnie w dolinie Terebowca, jako składnik runa olszynki karpackiej.

8. Ścieżka przyrodniczo- historyczna „Wołosate- Tarnica”

Ścieżka prowadzi szlakiem niebieskim od straego cmentarza Bojkowskiego w Wołosatem na przełęcz pod Tarnicą i dalej szlakiem żółtym do najwyższego szczytu polskich Bieszczadów (przystanki 1-25). Podczas wędrówki poznajemy piętra roślinno- klimatyczne, zbiorowiska roślinne, bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt. Na ścieżce spotkać można również rzadkie – rośliny wschodniokarpackie i wysokogórskie.

Symbolem ścieżki jest orlik krzykliwy, który często żeruje na łąkach w dolinie Wołosatego.

9. Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec - Krzemień”

Ścieżka wiedzie szlakiem czerwonym z Wołosatego w stronę Rozsypańca, a następnie połoninami Halicza i zboczem Krzemienia (przystanki 1-28). Zejście szlakiem niebieskim do Wołosatego. Na Kopie Bukowskiej w latach 70.XX w. stwierdzono jedyne w Polsce stanowisko pierwiosnka Hallera, który jest symbolem ścieżki.

10. Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”

Bukowe Berdo to jeden z najpiękniejszych grzbietów górskich w Bieszczadach. Trasa ścieżki wije się pośród wychodni sklanych i zarośli jarzębinowych. Ścieżka prowadzi szlakiem niebieskim z Pszczelin na szczyt Bukowego Berda (przystanki 1-18) oraz szlakiem żółtym od strony Mucznego (przystanki 1A-6A).

Symbolem ścieżki jest goździk kartuzek skalny – roślina endemiczna dla Karpat Wschodnich i Południowych.

11. Ścieżka przyrodniczo- historyczna „W dolinie górnego Sanu”

Ścieżka prowadzi poza szlakami turystycznymi, rozległą i wyludnioną doliną górnego Sanu, do jego źródeł w rejonie Przełęczy Użockiej. Symbolem ścieżki jest bóbr, który został reintrodukowany w Parku w początkach lat 1990 .

12. Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka- Kremenaros- Nova Sedlica”

13. Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wetlina-Rabia Skała- Runina”