Idź do

Szlaki turystyczne są oznakowane. Do tego celu używa się pięciu kolorów: czarnego, czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego. Kolory nie wskazują trudności szlaku, a jedynie służą identyfikacji danego szlaku w terenie.

Fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego (GSB) oraz fragment Szlaku Granicznego / Szlaku Karpackiego przebiega po terenie Bieszczadzkiego PN.

GSB – czerwony szlak turystyczny Wołosate - Halicz - Przełęcz pod Tarnicą - Szeroki Wierch - Połonina Caryńska - Połonina Wetlińska - Smerek - zejście do Kalnicy w granicy Parku, dł. 42,7 km.

Szlak Graniczny - Bukowe Berdo w granicy Parku - Przełęcz pod Tarnicą - Wołosate - Ustrzyki Górne - Wielka Rawka - Krzemieniec - Rabia Skała, dł. 37,8 km.

Odcinki szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych łatwych, polecanych dla rodzin z dziećmi i osób starszych

Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska – schron "Chatka Puchatka" , 1228 m n.p.m.- Berehy Górne – trasa łatwa – czas przejścia 2,5 – 3 godz.

Muczne – Bukowe Berdo

Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne Wołosate” - łąkami wzdłuż drogi publicznej na odcinku z Ustrzyk górnych w kierunku Wołosatego, kończy się na wysokości Torfowiska Wołosate, dł. 3,8 km.

Ścieżka przyrodnicza po torfowisku wysokim w Tarnawie Niżnej - dwie kładki, jedna o dł. ok 0,9 km i druga o dł. ok 0,4 km

Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny” - Tarnawa Niżna - Torfowisko Dźwiniacz, dł. 8 km.

Pozostałe…

1) Ścieżka przyrodniczo- historyczna „Wołosate – Tarnica” - Wołowate - Przełęcz pod Tarnicą - Tarnica, dł. 4,4 km.

2) Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo” -Pszczeliny/Widełki w granicy Parku - Bukowe Berdo (1313 m n.p.m.) plus dojście szlakiemżółtym z Mucznego (w granicach Parku), dł. łączna 8,7 km.

3) Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec – Krzemień” - Wołosate (za szlabanem) - Przełęcz Bukowska- Halicz - Przełęcz Goprowska - Przełęcz po Tarnicą, dł. 11,7 km.

4) Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch” - Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Przełęcz pod Tarnicą, dł. 6,7 km.

5) Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki – Smerek”- TSEE Suche Rzeki - Przełęcz Orłowicza - Smerek - Zejście do Kalnicy szlakiem czerwonym w granicy Parku, dł. 5,5 km

6) Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”- Brzegi górne - Połonina Wetlińska - Przełęcz Orłowicza - Wetlina Stare Sioło w granicy parku plus dodatkowe dwa wyjścia na Połoninę Wetlińską: Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska szlak żółty i wyjście z Campingu Górna Wetlinka szlakiem czarnym, dł. łączna 15,9 km

7) Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska” - Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska - Brzegi Górne, plus dojścia z Przełęczy Wyżniańskiej na Połoninę Wetlińską oraz z Bereżek przez Przełęcz Przysłup na Połoninę Caryńską, dł. łączna 16,6 km.

8) Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”- Wetlina - Dział - Mała Rawka - Wielka Rawka - Rzeczyca, plus dojście z Przełęczy Wyżniańskiej na Małą Rawkę, dł. łączna 17 km.

9) Ścieżka przyrodniczo-historyczna „W dolinie górnego Sanu” - Bukowiec Parking - ruiny folwarku Stroińskich - umowne źródła Sanu, dł. 11 km.

10) Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne Wołosate” - łąkami wzdłuż grogi publicznej na odcinku z Ustrzyk górnych w kierunku Wołosatego, kończy się na wysokości Torfowiska Wołosate, dł. 3,8 km.

11) Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka – Kremenaros – Nova Sedlica” - Wielka Rawka - Krzemieniec, dł. 1,7 km.

12) Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wetlina – Rabia Skała – Runina” - Jawornik (1021 m n.p.m.) - Rabia Skała (1168 m n.p.m.) dł. 4,6 km,

13) Ścieżka przyrodnicza po torfowisku wysokim w Tarnawie Niżnej - dwie kładki, jedna o dł. ok 0,9 km i druga o dł. ok 0,4 km

14) Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny” - Tarnawa Niżna - Torfowisko Dźwiniacz, dł. 8 km.