Idź do

PIK czynne codziennie (od połowy kwietnia do połowy listopada)

 • Bukowiec- żródła Sanu
 • Tarnawa Niżna- ścieżka „Tarnawa Niżna – Dźwiniacz”
 • Tarnawa Wyżna- torfowiska
 • Muczne- Bukowe Berdo
 • Pszczeliny Widełki- Bukowe Berdo
 • Bereżki – Przysłup Caryński
 • Ustrzyki Górne- Terebowiec,
 • Ustrzyki Górne- Połonina Caryńska
 • Ustrzyki Górne - Rzeczyca
 • Wołosate- Tarnica, Rozsypaniec
 • Przełęcz Wyżniańska- Rawki, Połonina Caryńska
 • Brzegi Górne- Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska
 • Przełęcz Wyżna - Dział
 • Przełęcz Wyżna- Połonina Wetlińska
 • Górna Wetlinka- Połonina Wetlińska
 • Wetlina- Stare Sioło
 • Wetlina-Dział
 • Wetlina-Rabia Skała
 • Kalnica-Smerek
 • Suche Rzeki- Przełęcz Orłowicza

PIK czynne codziennie (przez cały rok)

 • Ustrzyki Górne- Połonina Caryńska
 • Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska
 • Muczne- Bukowe Berdo
 • Przełęcz Wyżniańska- Rawki, Połonina Wetlińska
 • Brzegi Górne- Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska
 • Wołosate (parking) – Tarnica, Rozsypaniec

Parkingi BdPN udostępniane sezonowo (od połowy kwietnia do połowy listopada)

Ustrzyki Górne – wejście na Szeroki Wierch (dolina Terebowca)

Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską

Przełęcz Wyżniańska – wejście na Rawki, Połoninę Caryńską

Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską, Wetlińską,

Wołosate – wejście na Tarnicę.

Ustrzyki Górne – wejście na Wielką Rawkę (dolina Rzeczycy)

Bukowiec - źródła Sanu

Tarnawa Wyżna – przy torfowiskach

Tarnawa Niżna – wejście w kierunku Dźwiniacza Górnego

Bereżki – przy polu namiotowym

Parkingi BdPN udostępniane całorocznie.

Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską

Przełęcz Wyżniańska – wejście na Rawki, Połoninę Caryńską

Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską, Wetlińską

Wołosate – wejście na Tarnicę i Rozsypaniec