Idź do

Opłaty

Bilet wstępu

 • Bilet normalny 9,00 zł

Bilet wstępu jednodniowy na wszystkie szlaki i ścieżki przyrodnicze.

 

Bilet wstępu

 • Bilet ulgowy 4,50 zł

Bilet wstępu jednodniowy na wszystkie szlaki i ścieżki przyrodnicze.

Do opłat ulgowych (50%) za wstęp do Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są:

 • uczniowie szkół i studenci,
 • dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10);
 • emeryci i renciści,
 • osoby niepełnosprawne,
 • żołnierze służby czynnej.

Bilet wstępu - bezpłatny

 • dzieci w wieku do 7 lat,
 • osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 • ratownicy górscy oraz ratownik górski z psem ratowniczym, na podstawie ważnej legitymacji służbowej,
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku,
 • mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (gminy: Cisna, Czarna i Lutowiska) na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia potwierdzającego miejsce zameldowania,
 • wolontariusze na podstawie ważnego identyfikatora wydanego przez Park;
 • przewodnicy beskidzcy po okazaniu ważnej licencji Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
 • członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny (o zasięgu ogólnokrajowym- kolor błękitny). Karta Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – wyłącznie po prawidłowym wyświetleniu) jest ważna łącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ze względu na brak zasięgu sieci i komórkowego połączenia transmisji danych w niektórych punktach informacyjno – kasowych zalecamy posiadanie karty w wersji tradycyjnej.

Obowiązek wykazania prawa do zwolnienia z opłat za wstęp lub prawa do ulgi należy do osoby, która się o taką ulgę ubiega. Należy okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania opłat.

Bilety zakupione w innym punkcie informacyjno-kasowym, w siedzibie Parku lub poprzez platformę e-parki lub inną platformę internetową (bilety online) należy okazać do kontroli osobie obsługującej punkt informacyjno-kasowy przy wejściu na szlak lub ścieżkę przyrodniczą. Obsługa punktu informacyjno-kasowego zobowiązana jest do kontroli ważności biletów jako podstawy do wejścia na teren BdPN. Bilety takie również może kontrolować na szlaku Straż Parku i Służba Parku.

KUP BILET STACJONARNIE (link do mapki)

KUP BILET ONLINE